Gazeta nr: 30

TEMAT NUMERU Maj i czerwiec to już tradycyjnie czas spotkań polowych przedstawicieli firm nasiennych z producentami rzepaku ozimego. To dobry moment, by móc porównać poszcze- gólne odmiany, zobaczyć jak prezentują się na polu. NUMER 30 Mądry wybór – dobry plon. Co warto wiedzieć o cechach mieszańców rzepaku ozimego? J ednym z najważniejszych czynników de- cydujących o wysokości plonowania, na któ- ry wpływ ma rolnik, jest wybór odpowied- niej do uprawy odmiany. Spotkania polowe mają na celu ułatwienie producentom rze- paku podjęcie tej właśnie decyzji – umożli- wiają porównanie potencjału plonotwórcze- go i innych walorów poszczególnych odmian uprawianych w podobnych warunkach, przy zastosowaniu takich samych metod agro- technicznych. Takie spotkania stanowią pod- stawę podejmowania przez rolników decyzji zakupowych dotyczących materiału siewne- go pod jesienne zasiewy. H odowcy oferują szeroką gamę mieszań- ców przystosowanych do uprawy w warun- kach glebowo-klimatycznych naszego kraju. Rolnik, bez względu na doświadczenie, areał, park maszynowy czy stosowaną technologię bez proble- mu znajdzie odmianę, która sprosta jego oczekiwaniom i umożliwi osiągnięcie wysokiego i jakościowo satysfakcjo- nującego plonu. AgroNews .com.pl 9. Pola Klasy S w Rogóźnie, Jerzy Grzesiek Syngenta Polska

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=