Gazeta nr: 30

ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE NUMER 30 Polacy najgorsi w Europie… Poziom generowanego przez nas zanieczyszcze- nia powietrza już od wielu lat stawia Polaków w czołówce największych trucicieli w Europie. Du- szący smog otulający polskie miasta i wsie daje świadectwo naszej nieświadomości, a nawet igno- rancji problemu. Polskie rolnictwo ma w tym niestety swój spory udział. CZYM TRUJE GOSPODARSTWO? Zanieczyszczenia powietrza to coś, na co z reguły nie zwracamy szczególnej uwagi. Być może to kwestia wieloletniego przyzwycza- jenia do brzydkich zapachów, krajobrazu dy- miących na czarno kominów i wszechobecnej sadzy na chodnikach. Ponadto część zanie- czyszczeń jest dla nas zupełnie niewidoczna, przez co łatwo powiedzieć, że problemu nie ma. A on jest i jest coraz bardziej poważny. Jaki w tym swój udział ma przeciętne go- spodarstwo rolne? Rolnictwo emituje do at- mosfery gazy cieplarniane oraz pyły, odory i związki chemiczne ulatniające się podczas zabiegu z nadmiernym użyciem środków ochrony roślin. Gdzie dokład- nie powstają te zanieczysz- czenia? • dwutlenek węgla (CO2) – pojawia się w po- wietrzu m.in. w wyniku spalania węgla, biomasy, gazu, oleju napędowego i opałowego oraz jako produkt proce- sów gnil- 40. AgroNews .com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=