Gazeta nr: 30

PRODUKCJA ROŚLINNA NUMER 30 4. AgroNews .com.pl Obecnie nawet na tych plantacjach, na których jesienią wykonano zabieg z użyciem fungicydu, warto rozważyć zastosowanie środków grzybobójczych, aby zatrzymać rozwój chorób. Z drowy start rzepaku może być możliwy, ale nie zawsze jest łatwy. Wynika to z faktu, że na kilka grzybów powodujących choroby musimy uważać. Najważniejszą z nich jest sucha zgnilizna kapust- nych. W tym czasie nie mniej istotną chorobą jest też szara pleśń. Często też wymienia się czerń krzy- żowych oraz niekiedy cylindrosporiozę, a w niektó- rych rejonach także kiłę kapusty. Większość z tych chorób można ograniczać wiosną, a jednocześnie gdy odpowiednio wcześnie wykona się zabieg, moż- na spowodować skrócenie roślin i zmienić ich po- krój. Gdy chodzi producentom o skrócenie roślin to zabieg powinni wykonać wcześniej, czyli jeszcze przed intensywnym wzrostem rzepaku. Ta zasada w tym sezonie będzie obowiązywać także przy walce z grzybami chorobotwórczymi obecnymi w uprawie rzepaku. W przebiegu pogody nie będzie już praw- dopodobnie większych niespodzianek. Obecne wa- runki zarówno pod względem temperatury, jak i wil- goci sprzyjają rozwojowi roślin, ale także sprawców chorób. Już teraz obserwujemy na wielu plantacjach Zdrowy start rzepaku – na jakie choroby musimy uważać? objawy suchej zgnilizny kapustnych i szarej pleśni na liściach. Owalne, jasnobrązowe, często otoczone ciemniejszą, brązową ob- wódką plamy to objawy porażenia przez tą pierwszą, czyli przez grzyby z rodzaju Lepto- sphaeria (Phoma lingam). W środkowej czę- ści tych plam widoczne są czarne punkty. Są to owocniki stadium konidialnego (piknidia), które mogą uwolnić setki tysięcy jednoko- mórkowych, bezbarwnych zarodników koni- dialnych. Z kroplami deszczu i poprzez wiatr są one przenoszone i powodują porażenie kolejnych roślin. Objawy tej choroby stwier- dzano także na szyjkach korzeniowych nie- których odmian, w miejscu blizn po ogonkach liściowych, zaobserwowano bowiem niewiel- kie brązowe nekrozy. Część liści opanowa- nych przez szarą pleśń zagniwa, a na plamach widoczna jest też szara grzybnia z zarodnika- mi konidialnymi. Potwierdza to, że Botrytis cinerea jest sprawcą zmian obserwowanych

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=