Gazeta nr: 30

numer 25 numer 25 t PRODUKCJA ZWIERZĘCA NUMER 30 18. AgroNews .com.pl Żywienie trzody chlewnej – jak ułożyć odpowiedni plan? Zbyt częsta uprawa kukurydzy, jak i innych roślin zbożo- wych na tym samym polu sprzyja rozwojowi chorób. UKŁADANIE DAWEK POKARMOWYCH Warunkiem racjonalnego żywienia świń oraz uzyskiwania pożądanych efektów produkcyj- nych i ekonomicznych jest przygotowanie dla każdej grupy technologicznej odpowiednich jakościowo i ilościowo pasz. Pokrycie zapo- trzebowania świń na składniki pokarmowe dla zaspokojenia potrzeb bytowych i produk- cyjnych jest największą pozycją kosztową w produkcji żywca wieprzowego, dlatego też maksymalizacja efektów w postaci przyrostu mięsa stanowi w szerokiej produkcji jeden z najistotniejszych problemów. W związku z szybkim postępem biologicznym zmieniają- cym tempo wzrostu i wykorzystania paszy oraz zwiększenia udziału mięsa w tuszy nale- ży w szybkim procesie dostosowywać dawki pokarmowe do utrzymywanych coraz wydaj- niejszych zwierząt. Obecnie można korzystać z wielu żywienio- wych programów komputerowych dostęp- nych w ODR-ach i wśród przedstawicieli wytwórni paszowych, którzy na życzenie przygotowują odpowiedniej wartości pasze dla poszczególnych grup żywieniowych. W gospodarstwach można wykorzysty- wać szeroko stosowany program komputerowy „Dawki dla trzody chlewnej” L. Mroczko i D. Korniewicz; Win- -Opti firmy AGRO-SOFT – Polska czy firm paszowych. Posługiwanie się tymi narzędziami wymaga podstawo- wej umiejętności posługiwania się komputerem.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=